Chuyên mục: Karaoke

  • Khánh thành Thảo Nguyên Resort Mộc Châu
  • 22 Tháng Tám, 2017 · 778 xem · chưa có trả lời
  • Sáng ngày 17/8, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu đã tổ chức lễ khành thành Thảo Nguyên Resort Mộc Châu, tại tiểu khu 32, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

    Xem tiếp...